Call / WhatsApp +6012 544 4302

Our Services

Our Services

LPPSA Panel Lawyer

Are you a government officer? Planning to own a house/refinance/construct a house? Do you have any enquiry regarding the new system of LPPSA or how to apply? Do you know what is the benefit of being a government officer?

Panel Peguam LPPSA

Kami ialah panel peguam LPPSA yang berpengalaman dan telah mengendalikan lebih daripada 1000 kes pembiayaan perumahan dan hartanah. Bermula 1 April 2019, LPPSA telah memperkenalkan system LMS yang terbaru untuk kemudahan penjawat awam. Berminat untuk membeli atau melabur dalam hartanah menggunakan kemudahan yang disediakan khas untuk penjawat awam (kakitangan kerajaan)? Hubungi kami untuk taklimat lanjut.

WhatsApp now for free consultation WhatsApp sekarang untuk maklumat lanjut

Home Financing / Mortgage

What are the differences between Conventional and Islamic Loan? Which one is better? In HKC, we recommend only Islamic financing as the benefits are greater.

Submit your refinance / home financing application to the local Islamic Banking Financier such as RHB/Public Islamic Bank /Muamalat/Bank Islam/BSN/Bank Kerjasama Rakyat Malaysia /Ambank etc.

Pembiayaan Perumahan Secara Perbankan Islam

Mahu membeli rumah dengar kadar paling rendah? Konvensional atau Perbankan Islam? Pastikan pilihan anda patuh syariah. Kami boleh membantu memberikan taklimat lanjut mengenai perbezaan antara Pembiayaan Perumahan Syariah dan Konvensional.

Hantarkan permohonan Pembiayaan Rumah/Hartanah anda kepada Perbankan Islam.

WhatsApp now for free consultation WhatsApp sekarang untuk maklumat lanjut

Conveyancing

What is Conveyancing???

Conveyancing is the art of transferring the title of the property from one name to another or also known as the process of transferring the legal ownership of property.

Our Conveyancing Services:Urusan Perpindahan Hakmilik Hartanah

Hakmilik ialah hasil terakhir kepada pemberimilikan atau pindahmilik. Ia menjadi bahan bukti keempunyaan tanah. Pada asalnya hakmilik mengandungi dua maklumat iaitu siapa tuan punya dan dimana tanah yang dia miliki. Disamping itu juga terdapat maklumat lain yang terkandung didalamnya untuk tujuan tertentu misalnya jumlah cukai tahunan, syarat-syarat dan sekatan-sekatan yang dikenakan bertujuan untuk mengingatkan tuan punya tentang perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tidak semua syarat dan sekatan yang dikenakan tercatat dalam hakmilik kerana ada juga syarat dan sekatan yang termaktub dalam undang-undang sahaja. Sebarang urusan yang berkaitan dengan pindahmilik, pajakan, gadaian, isemen dan turunmilik atas sebab kematian dimasukan untuk menunjukkan siapa tuan punya dan pihak-pihak berkepentingan pada masa itu.

Selain itu, kaveat, perintah larangan, nota perampasan, pengambilan tanah secara paksa atau maklumat lain dianggap perlu dimasukkan untuk menjadi makluman kepada pihak-pihak yang hendak berurusan dengan tanah tentang bebanan yang ada dan perkara lain berhubung hakmilik tersebut.

Terdapat pelbagai cara untuk pindahmilik pemilikan hartanah, yang paling popular ialah melalui Perjanjian Jual Beli sebagai instrument pertukaran hakmilik. Namun terdapat cara-cara lain yang dibenarkan oleh Pejabat Tanah, sebagai contohnya perpindahan hakmilik akibat kematian, cagaran hutang dan balasan kasih saying (transfer by way of love and affection)

WhatsApp now for free consultation WhatsApp sekarang untuk maklumat lanjut